BannerHauptseite TUMHauptseite LehrstuhlMathematik SchriftzugHauptseite LehrstuhlHauptseite Fakultät
Professoren E-Mail Raum +49-89-289-  
Prof. Dr. Robert König robert.koenigemattum.de 03.12.039 17042
Prof. Dr. Silke Rolles srollesematma.tum.de 03.12.061 17000
Prof. Dr. Dr. h.c. Herbert Spohn spohnematma.tum.de 03.12.057 17004
Prof. Dr. Michael M. Wolf wolfematma.tum.de 03.12.053 17002
       
Sekretariat
Silvia Schulz Silvia.Schulzematma.tum.de 03.12.051 17010
       
Wissenschaftliche Mitarbeiter
Andreas Bluhm andreas.bluhmematma.tum.de 03.12.034 18321
Matthias Caro matthias.caroemattum.de 03.12.035 17017
Dr. Diana Conache diana.conacheemattum.de 03.12.060 17026
Javier Cuesta j.cuestaemattum.de 03.12.034 18321
Maximilian Duell duellematma.tum.de 03.12.054 17032
Dr. Wojciech Dybalski dybalskiematma.tum.de 03.12.058 17028
Yimin Ge yimin.geematmpq.mpg.de  
Martina Gschwendtner martina.gschwendtneremattum.de 03.12.040 18409
Anna-Lena Hashagen hashagenematma.tum.de  
Margret Heinze margret.heinzeematma.tum.de 03.12.035 17017
Stefan Huber stefan.huberematma.tum.de 03.12.040 18409
Dr. Michael Prähofer praehoferematma.tum.de 03.12.059 17008
Daniel Stilck Franca dsfrancaematmytum.de  
       
Studentische Mitarbeiter
Ishaun Datta ishaun.dattaemattum.de 03.12.038 17036
Yifan Jia yifan.jiaemattum.de 03.12.038 17036
       
Gäste